PRODUCT CENTER
产品中心

无热原水

时间:2018-12-13      来源:

无热原水用于复溶凝胶法、显色法、浊度法鲎试剂和内毒素工作标准品(CSE)


产品特点:

其内毒素含量小于0.001EU/mL,葡聚糖含量小于1.56pg/mL,充分保证用户高灵敏度的内毒素检测实验顺利完成


产品目录号及规格

WP0501.......................................................................................................................50mL/瓶

WP1001.......................................................................................................................100mL/瓶


WP5001.......................................................................................................................500mL/瓶

WP10001.....................................................................................................................1000mL/瓶

版权所有 @ Coastal-Times International Biomedical 京ICP备07025034号